Español - Mapudungun

Consolar

yafülduamn, ñaufaulduamn, ñaufauln. Consolarse: ñaufaun

Consumirse enteramente por el fuego

afn naqn. / Consumirse gotendo: chüdkünaqn

Contar. Referir. Revelar

nütramnentun. / Contar cuentos: apeutun. Contar. Calcular: rakin

Contentar. Hacer bien un trabajo

tutélkan, tutéln. / Contentar a uno: leqn. / Contentarse. Conformarse: tutëduamn, tutéwn, puümwn. / Estar contento, alegre: trüyüulen, küme duamkëlen

Contestar. Responder

llowdëngun, lloudëngun

Contradecir

üiaqtun. / Contradecirle. Oponerse a alguno: traqtun

Contrapesar

fane fanetun. / Estar contrapesado. Estar tendido (ropa lavada): renéngkëlen

Convenir

feyentun. / Convenir. Ser deseable. Ser necesario: duamfaln, duamfal nguen

Conversar

nütramkan. / Conversar de algo: nütramyen

Convidar

llaukenguëlëmn. / Convidar algo a alguien: llauken. / Convidar a comer y beber: mangueln

Copiar. Imitar

inádentun